Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Kviečiame teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto atrankos konkursui

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos
Kviečiame teikti paraiškas kūno kultūros ir sporto atrankos konkursui
2019-10-03


Šalčininkų rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiškos konkursui priimamos darbo dienomis 8.00-17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) Šalčininkų rajono savivaldybėje administraciniame pastate 101 kab. Paraiškos gali būti teikiamos tiesiogiai, siunčiamos paštu arba per pašto kurjerį adresu: Vilniaus g. 49, Šalčininkai, LT-17116. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 31 d.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 4628 (keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt aštuoni) eurai.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Šalčininkų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Ana Voitkun, kontaktinis tel. 8(380)30 173, el. p. ana.voitkun@salcininkai.lt arba  Šalčininkų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič, tel. 8(380) 30172 el. p. regina.sokolovic@salcininkai.lt

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. , penktadieniais nuo 8 val. iki 16.45 val.

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook