Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Kviečiame teikti paraiškas dėl biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Kviečiame teikti paraiškas dėl biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti
2018-10-08

Kiaulių laikytojai, kurių kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 m. nustatyti šernų ir (arba) kiaulių afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai, kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-585.

Informaciją apie rajonus, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai, rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) internetinėje svetainėje (nuoroda). Šalčininkų rajonas yra minėtame sąraše.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:


1. sudarė sąlygas VMVT atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;

2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;

3. paskutinį mėnesį iki Taisyklių įsigaliojimo laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje iki paramos paraiškos pateikimo dienos;

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 1 500 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo Taisyklių įsigaliojimo dienos.

Pagalbai iš viso skiriama 1 200 tūkst. Eur. Jei lėšų poreikis pagal pateiktas paraiškas viršys pagalbai skirtas lėšas, kiekvienam pagalbos gavėjui apskaičiuota pagalbos suma bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui, tačiau ne daugiau nei 40 proc.

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra renkami nuo š. m. rugsėjo 3 d. iki spalio 15 d.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;

2. užpildytą paraišką;

3. biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas.


Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisykles galite rasti čia.

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook