Šalčininkų rajono savivaldybė - Individuali veikla pagal pažymą

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Individuali veikla pagal pažymą Spausdinimo versija

Individualios veiklos pažyma – dokumentas, kuris patvirtina vykdomos savarankiškos veiklos įregistravimą bei teisę verstis pažymoje nurodyta veikla. Pagal individualios veiklos pažymą galima verstis savarankiška sporto, atlikėjo, moksline, kūrybine, profesine, komercine, gamybine ir kita panašaus pobūdžio veikla. Išimtis taikoma nekilnojamųjų daiktų pardavimui ir nuomai bei veiklai, kuriai vykdyti reikalaujama įsteigti juridinį asmenį.

Norint verstis individualia veikla pagal pažymą gyventojui reikia kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI). Asmuo, norėdamas pradėti veiklą, pateikia fizinio asmens prašymą įregistruoti jį į Mokesčių mokėtojų registrą. Mokesčių mokėtojai, kurie yra skolingi Valstybiniam socialinio draudimo fondo biudžetui į registrą neregistruojami. Kartu su prašymu teikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Individualios veiklos pažyma išduodama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. VMI įregistruoja asmenį į Mokesčių mokėtojų registrą bei pateikia informaciją apie jį, kaip draudėją, Socialinio draudimo fondo valdybai. Nusprendus nutraukti veiklą pagal pažymą, pakanka prieš 5 dienas raštu įspėti mokesčių administratorių.

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių pajamų. Tokiu atveju asmuo turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą bei pirkėjams išrašyti apskaitos dokumentą. Pasibaigus metams, gyventojas deklaruoja savo pajamas bei sumoka nustatytus mokesčius.

Savarankiškos veiklos pažymą turintis asmuo gali įdarbinti darbuotojus. Tuomet jo įprastinėms išlaidoms priskiriamas samdomam darbuotojui mokamas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai. Įdarbintas darbuotojas pirkimo-pardavimo kvitus išrašo registruoto veiklos vykdytojo vardu, o pasirašo savo vardu.

Nepilnamečiai asmenys nuo 14 metų irgi gali vykdyti individualią veiklą. Jie turi turėti vieno iš tėvų raštišką sutikimą, kuris mokesčių administratoriui yra pateikiamas veiklos registravimo momentu. Apskaitos dokumentus savo vardu išrašo ir teikia pats nepilnametis veiklos vykdytojas.


Mokami mokesčiai:

1. Gyventojų pajamų mokestis, kuris sudaro 5 proc. (15 proc. laisvųjų profesijų veiklai) nuo gautų apmokestinamųjų pajamų, mokamą kartą per metus;

2. Valstybinio socialinio draudimo įmoka, kuri siekia 29,7 proc. nuo pusės gautų apmokestinamųjų pajamų. Jei asmuo kaupia paildomame pensijų fonde, galioja 31,7 proc. tarifas. Ši įmoka mokama iki kitų metų gegužės 1 dienos;

3. Privalomojo sveikatos draudimo įmoka. Ši įmoka sudaro 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, tai yra 34,20 eurus. Ją reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos;

4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM), jei atlygis už ekonominę veiklą šalies teritorijoje viršija 45 000 eurų. Jeigu asmuo yra PVM mokėtojas, jo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą. Kitu atveju – pagal pinigų apskaitos principą.  

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-17 09:55:06