Šalčininkų rajono savivaldybė - Aleksander Kaszkiewicz

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Aleksander Kaszkiewicz Spausdinimo versija

26 maja, Rada samorządu rejonu solecznickiego przyjęła decyzję Nr T-449 „O nadaniu miana Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego JE księdzu biskupowi diecezji grodzieńskiej Aleksandowi Kaszkiewiczowi“.

Tytuł Honorowego Obywatela naszemu ziomkowi, obecnie sprawującemu posługę kapłańską na Białorusi został nadany na wniosek grupy radnych z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz Solecznickiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie.

Biskup Aleksander Kaszkiewicz, syn Józefa i Marii z domu Marcinkiewicz, urodził się we wsi Podgajdzie. Uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej w Dojlidach i Ejszyszkach. W latach 1971-1976 odbywał studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kownie. W 1976 roku przyjął święcenia diakonatu i kapłańskie w katedrze w Poniewieżu z rąk Biskupa Romualda Krikščiūnasa, biskupa diecezjalnego diecezji poniewieskiej. Posługę kapłańską pełnił w parafii katedralnej Chrystusa Króla w Poniewieżu, następnie jako proboszcz parafii Świętego Ducha we Wilnie. 13 kwietnia 1991 roku mianowany przez św. Jana Pawła II pierwszym biskupem diecezjalnym nowo erygowanej diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Sakrę biskupią przyjął 23 maja 1991 roku z rąk Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Biskup Aleksander Kaszkiewicz jest człowiekiem spokoju i dialogu, głębokiej i prostej wiary, zatroskany o wspólnotę diecezjalną i sukcesywnie wprowadzający zalecenia Soboru Watykańskiego II. Rodzinnie i emocjonalnie związany z Wileńszczyzną, szczególnie z rejonem solecznickim.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-30 14:30:37