Šalčininkų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT 887187113
Tel. (8 380) 51 233 (8 380) 51 233
FAKS. (8 380) 51 244

El.paštas priimamasis@salcininkai.lt

- Veiklos sritys -
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Architektūra ir statyba
 • Atliekų tvarkymas
 • Biudžetas
 • Būstas
 • Civilinė metrikacija
 • Civilinė sauga
 • Daugiabučių valdymas
 • Investicijos
 • Finansinės ataskaitos
 • Jaunimas
 • Integruotų teritorijų vystymas
 • Keleivių vežimas
 • Komunalinis ūkis
 • Korupcijos prevencija
 • Kultūra
 • Kultūros paveldas
 • Kapinės
 • Licencijos, leidimai
 • Mobilizacija
 • Mokesčių tarifai
 • Pagalba vaikui ir šeimai
 • Pedagoginė psichologinė tarnyba
 • Priėmimas į darbą
 • Sveikata
 • Socialinė apsauga
 • Švietimas
 • Sportas
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Teisinė pagalba
 • Teritorijų planavimas
 • Turizmas
 • Turto valdymas
 • Užimtumo didinimo programa
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Verslas
 • Visuomenės informavimas
 • Vietos bendruomenių savivalda
 • Viešieji aukcionai
 • Viešosios konsultacijos
 • Viešoji tvarka
 • - Paslaugos -
 • Prašymai
 • Informacijos rinkmenos
 • Viešosios ir adminnistracinės paslaugos
 • E-paslaugos
 • - Bendradarbiavimas -
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • ES parama
 • Projektai
 • - Klauskite -
 • Jūsų klausimai
 • Klauskite
 • - Viršutinis meniu -
 • home_ico
 • Versija neįgaliesiems
 • Svečių knyga
 • Kontaktų knygelė
 • Svetainės medis
 • - Nuorodos -
 • Nuorodos
 • - Administracinė informacija -
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • Paskatinimai ir apdovanojimai
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • - Teisinė informacija -
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
 • Tyrimai ir analizė
 • Teisės aktų pažeidimai
 • Tarybos posėdžiai
 • Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Tarybos posėdžiai (nuo 2019 m. spalio mėn.)
 • - Struktūra ir kontaktai -
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
 • Mero pavaduotojas
  Mero patarėjos
  Mero padėjėjas
  Mero ataskaita
 • Taryba
 • Administracija
 • Savivaldybės įstaigos
 • Savivaldybės komisijos
 • Kontaktų knygelė
 • Gyventojų priėmimo grafikas
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • - Horizontalus meniu -
 • Apie rajoną
 • Teritorija, gyventojai
  Kaimo bendruomenės
  Garbės piliečiai
  Rajono žemėlapis
  Herbas
  Naujienos
  Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero ataskaita
  Taryba
  Administracija
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės komisijos
  Kontaktų knygelė
  Gyventojų priėmimo grafikas
  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Tarybos posėdžiai
 • Veikla
 • Veiklos sritys
  Nuostatai
  Savivaldybės tarybos reglamentas
  Savivaldybės administracijos nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojo darbotvarkė
  Administracijos direktoriaus darbotvarkė
  Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Ūkio subjektų priežiūra
 • Paslaugos
 • Prašymai
  Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Licencijos
  Leidimai
  E-paslaugos
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Klausimai
 • Jūsų klausimai
  Klauskite
 • Nuorodos
 • Savivaldybės
 • Šalčininkų rajono socialinių paslaugų centras Spausdinimo versija

  Šalčininkų socialinių paslaugų centras yra Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

  Suprasdami savo pareigas ir atsakomybę visuomenei, mes saugome ir skatiname socialinę gerovę, ypač palaikydami silpniausius visuomenės narius, teikdami jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais neprarandant orumo.

  Šalčininkų socialinių paslaugų centras tikslas – organizuoti ir teikti kokybiškas nestacionarias socialines paslaugas neįgaliesiems, pagyvenusiems ir kitoms socialinėms žmonių grupėms, sudarant sąlygas jiems (jų šeimoms) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, rūpintis savo sveikata, palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

  Centro teikiamos paslaugos:

  I. Bendrosios socialinės paslaugos:

  Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas - ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.(pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. D1-93 "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo")

  1. Informavimas
  Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

  2. Konsultavimas
  Socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

  3.Tarpininkavimas ir atstovavimas
  Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (dėl neįgaliųjų įdarbinimo, dėl dantų protezavimo, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

  4. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
  Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas.

  5. Transporto organizavimas
  Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
  Transporto paslaugos (Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-381 “Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo”):
     pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką – 1 km/0,50 Lt;
     kitoms rajono nevyriausybinėms (išskyrus neįgaliųjų) organizacijoms – 1 km/0,70 Lt.

  6. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
  Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši paslauga apima maudymo ir skalbimo paslaugų organizavimą. Taip pat Centre yra organizuojama kirpimo paslauga, kurios kaina 6 lt.
  Paslaugų gavėjas privalo:
  1. Iš anksto užsakyti paslaugą telefonu arba asmeniškai. Jei dėl sveikatos būklės gavėjas negali pats tai gali padaryti šeimos narys arba jo globėjas.
  2. Turėti skalbimo arba maudymosi priemones.

  7. Sociokultūrinių paslaugų organizavimas
  Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, užsiimti mėgstama veikla.
  II. Specialiosios socialinės paslaugos:
  Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas - grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

  8. Socialinė priežiūra;
  8.1. Pagalba į namus.
  Asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.
  Pagalbos į namus paslaugas teikia Šalčininkų socialinių paslaugų centras.

  Asmuo, pageidaujantis gauti šias paslaugas (jo rūpintojas, globėjas, vienas iš suaugusių šeimos narių) kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją, užpildo prašymą-paraišką ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikiną piliečio pažymėjimą;
  2. asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensininko (pensijos gavėjo), neįgaliojo pažymėjimą;
  3. išrašą iš medicinos dokumentų, forma 027/a, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę;
  4. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (jei nėra registracijos spaudo pase);
  5. pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.

  Seniūnijos socialinis darbuotojas, gavęs prašymą-paraišką bei reikalingus dokumentus, patikrina gyvenimo sąlygas, per 7 darbo dienas įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, įvertina finansines galimybes ir pateikia išvadas savivaldybės komisijai. Galutinį sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo priima  Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Priimtas sprendimas perduodamas Šalčininkų socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja pagalbos į namus teikimą.

  8.2. Dienos socialinė globa asmens namuose

  Vadovaudamasis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T-379 nuo 2012 m. gegužės mėn. pradėta teikti dienos socialine globa asmens namuose. 2012 m. kovo 21 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta dienos socialinės globos valandos kaina – 9,60  Lt (kaina gali keistis).

  Dienos socialinė globa asmens namuose (toliau – socialinė globa) visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metų asmens namuose.

  Specialiųjų socialinių paslaugų gavėjai - vieniši pensinio amžiaus asmenys, neįgalieji, vaikai su negalia.

  Paslaugų teikėjai - Šalčininkų socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjai, kurie teikia paslaugas sekančiuose seniūnijose:

  1. Jadvyga Alencevič - Šalčininkų sen.
  2.  Liudmila Šarko - Šalčininkų sen.
  3. Kristina Rynkevičienė – Šalčininkų sen.
  4.  Stanislava Prokopovič- Turgelių sen.
  5.  Jadvyga Koženevskaja - Baltosios Vokės sen.
  6. Vanda Sakson - Butrimonių sen.
  7.  Zita Jurgo - Butrimonių sen.
  8. Anželika Novickaja - Pabarės sen.
  9.  Kristina Novikevič - Kalesninkų sen.
  10. Danuta Malyšova - Dainavos sen.
  11. Kristina Blažis - Dieveniškių sen.
  12. Teresa Michalkevič - Dieveniškių sen.
  13.  Lilia Butlovič - Eišiškių sen.
  14. Helena Miloševič - Akmenynės sen.
  15.  Teresa Jacukevič - Gerviškių sen.
  16.  Rima Torgovič - Poškonių sen.

  Atsakinga už pagalbos į namus paslaugos teikimą socialinė darbuotoja Kristina Adamonis. Tel. (8 380) 51398.

  III. Kitos paslaugos:

  9. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

  Remdamasi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-157 “Dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos patvirtinimo”, Šalčininkų socialinių paslaugų centras aprūpina rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis (toliau TPP).

  Įsigyti techninės pagalbos priemones turi teisė:

  asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis; 
  asmenys, sukakę senatvės pensijos mažių;
  asmenys po ūmių traumų ar sužeidimų su akivaizdžiais neįgalumo požymiais, esantys sveikatos priežiūros stacionarioje įstaigoje arba medicininės reabilitacijos įstaigoje bei ambulatorinio gydymo ir reabilitacijos laikotarpiu.

  PASTABOS. Asmuo turi teisę nuolat naudoti vieną vienos paskirties TPP jos nustatytu naudojimo laikotarpiu (išskyrus viena ranka valdomas vaikščiojimo priemones, kurių galima įsigyti ne daugiau kaip du vienetus).

  Asmuo, norintis įsigyti techninės pagalbos priemonę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  nustatytos formos prašymą (pildoma vietoje);
  asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų - traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas - 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei); asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);

  neįgaliojo pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų). 

  Asmuo aprūpinamas rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro siūlomą lovą, gautą iš TPNC, sumoka į TPNC atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų naujos rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos likutinės vertės.

  TPP asmenys privalo atsiimti patys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam asmeniui.    

  Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Laiku negrąžinus TPP ar nepratęsus sutarties, Šalčininkų socialinių paslaugų centras turi teisę kreiptis į teismą dėl TPP išieškojimo.

  Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, aktyvaus tipo vežimėlį, skuterį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę bei priemones, skirtas asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią, turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM Vilniaus skyrių (Mindaugo g. 42 A, Vilnius). Techninės pagalbos priemonėmis, gautomis iš rėmėjų, klientai aprūpinami nemokamai, eilės tvarka.

  10. Būsto pritaikymas neįgaliesiems

  Nuo 2012 m. gruodžio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ būsto pritaikymą neįgaliesiems organizuoja įgaliota institucija – Šalčininkų socialinių paslaugų centras (toliau – Centras), vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-560 ir Aprašu. Centras būsto pritaikymo darbus organizuoja atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos (toliau – Komisijos) priimtus sprendimus ir rekomendacijas.

  Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, arba tokiam asmeniui teisėtai atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos seniūnijos vyresnysis specialistas (toliau vadinama – pareiškėjas).

  Pareiškėjas prašymą pateikia Centro specialistui, atsakingam už būsto pritaikymą neįgaliesiems, arba internetu per Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistemą (toliau vadinama – BPNAS), adresu: www.unriis.lt. Gautas prašymas įregistruojamas pažymint prašymo gavimo datą ir suteikiant registracijos numerį. Gavęs prašymą Centro atsakingas specialistas užpildo Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akto (toliau vadinama aktas) I ir II dalis. Remdamasi akte nurodytais duomenimis bei vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-560, VI dalyje nurodytais reikalavimais, pareiškėjai įrašomi į būsto pritaikymo eilę.

  Gavęs Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimą apie skirtas valstybės biudžeto lėšas būstui neįgaliesiems pritaikyti, Centras preliminariai numato, kuriems pareiškėjams pagal eilę bei turimas lėšas būstas gali būti pritaikytas einamaisiais metais.

  Centro atsakingas specialistas pateikia pranešimus pareiškėjams, kuriems būstas planuojamas pritaikyti, kuriuose pateikiama ši informacija:

  • vieta bei data, iki kurios prašoma pateikti (jei dar nepateikti) šiuos asmens teisę į būsto pritaikymą neįgaliajam patvirtinančius dokumentus:
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
  • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
  • mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
  • buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą);
  • būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinės laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą (kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas arba prašoma pritaikyti bendraturčių bendro naudojimo patalpas) bei patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą);
  • bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
  • neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
  • banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;
  • kitą pareiškėjui ir būsto pritaikymo organizatoriams svarbią informaciją.

  Centro paslaugų gavėjai:

  Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  Vaikai su negalia ir jų šeimos;
  Socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
  Socialinės rizikos šeimos;
  Kiti asmenys ir šeimos(laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

  Plačiau apie Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas galima sužinoti naujame internetiniame puslapyje www.salcininkuspc.lt.

  Mūsų adresas yra Sodų g. 3 A, Šalčininkai.
  Tel. 8 (380) 51 398

  Darbo laikas: 
  I-IV - nuo 8.00 iki 17.00 val., V - nuo 8.00 iki 15.45 val.
  Pietų pertrauka - nuo 12.00 iki 12.45 val.

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-20 15:42:57
  © ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, 2010. SPRENDIMAS: IDAMAS, NAUDOJAMA SMARTWEB SISTEMA.