Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įvaikinimo registravimas

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą. Įvaikinimas registruojamas civilinės metrikacijos įstaigoje, įregistravusioje vaiko gimimą, remiantis teismo sprendimu įvaikinti. Jei vaiko gimimas buvo įregistruotas ne Lietuvoje, įvaikinimas registruojamas teismo, priėmusio sprendimą įvaikinti, buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Įregistravus įvaikinimą, išduodamas gimimo liudijimas.


Pateikiami šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Vaiko gimimo liudijimas.
3. Santuokos sudarymo dokumentas.