Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Baigiamas įgyvendinti projektas „Piliečių aptarnavimo gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje diegiant „vieno langelio“ principą“

Baigiamas įgyvendinti projektas „Piliečių aptarnavimo gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje diegiant „vieno langelio“ principą“

 „Piliečių aptarnavimo gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje diegiant „vieno langelio“ principą“
Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-02-25         Projekto pabaiga: 2013-05-25  
Paslaugų tiekėjas  - UAB „Alna Business Solutions“, UAB „Alna Software“
Bendra projekto vertė:
986 040,24 Lt
Projektui skirtas finansavimas:
836 040,24 Lt
Projektui išmokėta lėšų:
429 565,38 Lt
Iš jo ES dalis:
836 040,24 Lt
Iš jo ES dalis:
429 565,38 Lt


Šalčininkų rajono savivaldybėje kuriama „vieno langelio“ principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistema. Siekdama gerinti biurokratinio aparato pareigūnų teikiamų paslaugų efektyvumą, teikiamų paslaugų operatyvumą, sumažinti laiko ir finansines sąnaudas Šalčininkų rajono savivaldybės administracija diegia aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą „vieno langelio“ principu.

Projekto tikslinė grupė: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis.

"Vieno langelio" principu veikiančios sistemos diegimą savivaldybėje paskatino tokios pagrindinės problemos, kaip nelankstus bendradarbiavimas su tikslinėmis grupėmis, ilgai trunkantys paslaugų teikimo procesai, netinkamas ir netikslingas duomenų valdymas, sudėtingi duomenų apjungimo procesai, didelės paslaugų teikimo sąnaudos, nekokybiškos paslaugos.

Projekto tikslas - gerinti viešųjų paslaugų teikimo ir aptarnavimo procedūras Šalčininkų rajono savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimo metu parengti teiktinų paslaugų sąrašas ir metrikos, parengti darbo aprašai ir darbo reglamentai – asmenų prašymų nagrinėjimo, priėmimo, konsultavimo tvarkos, dirbančiųjų vieno langelio principu darbuotojų pareigybių aprašymai, harmonizuota ir standartizuota programinė įranga tarp administracijos skyrių, padalinių, įdiegta paslaugų valdymo sistema, paslaugų valdymo sistema integruota su dokumentų valdymo sistema, surengti savivaldybės darbuotojų mokymai.

Projekto pridėtinė vertė: projektu numatytos veiklos padės išspręsti dabartines veiklos efektyvumo problemas bei tenkins tikslinių grupių poreikius. Projekto įgyvendinimo metu bus diegiama ne standartinė, o specializuotą sistema, atlikus poreikių, teikiamų paslaugų ir procesų analizę, įvertinus dabartines problemas ir galimus sprendimo būdus.