Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

VMI: Dėl paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pageidaujančių gyventojų turto (įskaitant pajamas) deklaravimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau - GTDĮ) 7 str. 4 d. nuostatomis, gyventojai ir/ar jų šeimos nariai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, kiekvienais metais, po prašymo suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pateikimo, deklaruojant praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaraciją už kalendorinius metus teikia iki einamųjų metų gegužės 1 dienos. Atsižvelgdama į Lietuvoje paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo grėsmės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) toleruos, jei ši gyventojų grupė Metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas FR0001 (toliau – turto deklaracija pateiks iki 2020 m. liepos 1 d.

VMI prie FM atsižvelgdama į tai, kad apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos šiuo metu mokesčių mokėtojus aptarnauja nuotoliniu būdu, rekomenduoja suteikti šią informaciją gyventojams, pageidaujantiems gauti piniginę socialinę paramą, paramą būstui įsigyti (išsinuomoti) arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau kartu – parama):

Turto deklaraciją už 2019 m. dėl paramos gavimo besikreipiantys gyventojai gali pateikti VMI prie FM per Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt). Šiuo metu jau 2000 gyventojų, pageidaujančių gauti paramą, yra pateikę turto deklaracijas už 2019 m. elektroniniu būdu.

Gyventojai, kurie kreipiasi dėl paramos ir negali naudotis elektroniniais deklaravimo būdais, gali pateikti ir popierinę turto deklaracijos formą.

Deklaracijų popierines formas galima atsispausdinti parsisiuntus jas iš VMI prie FM puslapio www.vmi.lt (skiltis Gyventojams, toliau Rinkmenos - > Formos) arba https://www.vmi.lt/cms/formos.

Gyventojas popierinę deklaraciją, kartu su atitinkamai užpildytais priedais, gali atsisiųsti paštu į VMI prie FM Duomenų tvarkymo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Konsultacijas deklaracijų pildymo ir pateikimo klausimais gyventojai gali gauti paskambinę tel. 1882 ar kontaktais skelbiamais https://www.vmi.lt/cms/aptarnavimo-skyriai bei pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.

Informuojame, kad vadovaujantis VMI prie FM ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Ministerija) 2015 m. rugpjūčio 3 d. pasirašytu susitarimu Nr.(1.43-04-2)-270-47/D4-165 (toliau - susitarimas), VMI prie FM ir toliau teiks turto ir Metinės pajamų deklaracijos formos GPM308 duomenis, t. y. už 2018 m. ir ankstesnius metus taip, kaip numatyta susitarime. Turto deklaracijų už 2019 m. ir vėlesnius laikotarpius teikimo tvarka nesikeičia.

Dėl naujos metinės pajamų GPM311 deklaracijos, kuri teikiama už 2019 m. ir vėlesnius metus, iki bus sukurtos šios formos duomenų perdavimo Ministerijai priemonės bei pasirašytas duomenų teikimo sutarties pakeitimas, siūlome savivaldybėms pačioms kreiptis į VMI prie FM per e. pristatymo informacinę sistemą https://epristatymas.post.lt/ ir teikti prašymus dėl pateiktų GPM311 deklaracijų kopijų ir / ar nuorašų gavimo.

Savivaldybės teikiamuose prašymuose turi būti nurodyta asmenų, kurių GPM311 deklaracijų kopijas ir / ar nuorašus pageidaujama gauti, sąrašas (asmens kodas, vardas, pavardė), nurodomas tikslas, kam bus naudojami prašomi gauti duomenys, taip pat kokios ir kurių metų deklaracijos kopija ir / ar nuorašas reikalingas bei tokių duomenų gavimo pagrindas. Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės kiekviename prašyme turi VMI prie FM informuoti bei patvirtinti, kad dėl tokių duomenų gavimo yra gavę visų prašyme pateikiamų gyventojų sutikimus. Pačių sutikimų ar jų kopijų VMI prie FM siųsti nereikia, tačiau, esant poreikiui, savivaldybė turėtų įrodyti, kad asmenų, kurių GPM311 deklaracijų duomenų buvo prašoma, sutikimai yra gauti.

VMI prie FM gavusi prašymą tuo pačiu kanalu (e. pristatymas), pagal galimybes per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 20 d. d., pateiks prašomų asmenų pajamų deklaracijų kopijas ir / ar nuorašus.

Papildomai, atkreipiame Ministerijos dėmesį, kad artimiausiu metu VMI prie FM atskiru pranešimu informuos apie poreikį inicijuoti 2013 m. vasario 6 d. pasirašytos duomenų teikimo sutarties Nr. (1.43-04-2)-270-4/D4-25 pakeitimą, siekiant papildyti 2015 m. rugpjūčio 3 d. susitarimu Nr.(1.43-04-2)-270-47/D4-165 patvirtintą deklaracijų sąrašą GPM311 deklaracijos duomenų teikimu.