Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Poilsio pastato, Senųjų Rakliškių k. 6b, Butrimonių sen., Šalčininkų r., statybos projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Senųjų Rakliškių k. 6b, Butrimonių sen., Šalčininkų r.,8503/0004:206

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama: Rekreacinės teritorijos

Numatoma: Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama:

Numatoma: Poilsio.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Vytis Nebilevičius, nevytis@gmail.com; tel.: +37061659437

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
A.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2020 05 15 Geležinkelio g.6 - 201b, Vilniuje Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00h iš anksto susitarus.

Tel.: +37061659437

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2020 05 15 raštu e-paštu nevytis@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2020 05 15 Geležinkelio g.6 - 201b, Vilniuje 18:00

Susirikimas vyks nuotoliniu būdu: prisijungimo adresas https://youtu.be/0V1FR2GGeQ4

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJOS