Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas

Informacija apie pradedamą rengti Šalčininkų rajono teritorijos specialųjį planą – Šalčininkų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą.


Vadovaudamasi Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr.90-2099; 2007, Nr. 33-190), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos respublikos aplinkos ministrų 2004-09-15 įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 patvirtintomis Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, Vilniaus apskrities viršininko administracija informuoja, kad pradėtas rengti Šalčininkų rajono savivaldybės specialusis planas – Šalčininkų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema.
Planavimo tikslas – Šalčininkų rajono teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas, optimizuojant rajono kaimiškų teritorijų vietinių kelių tinklą.
Planavimo organizatorius – Vilniaus apskrities viršininko administracija, Europos a. 1, Vilnius.
Atsakinga darbuotoja – Žemės tvarkymo departamento direktorius pavaduotoja Valentina Lodienė. Tel. 8 (5) 210 14 72, el. paštas: valentina_lodiene@vilnius.aps.lt