Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Socialinio būsto pirkimas

Perkančioji organizacija: Šalčininkų rajono savivaldybė, kodas 111108099, (socialinio būsto pirkimą organizuoja ir vykdo Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, kodas 188718713) Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, tel. (8~380) 30 165, (8~380) 30 196, faks. (8~380) 51 244, elektroninio pašto adresas:turtotarnyba@salcininkai.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos

Pirkimas vykdomas Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841.

Pirkimo objektas: gyvenamieji namai, butai, esantys Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Verslo ir investicijų tarnyboje, 212 kab. iki 2006-08-01,  16 val.

Paraiškų ir pasiūlymų pateikimo sąlygos: paraiškos ir parduodamų gyvenamųjų namų, butų dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Paraiškos priimamos iki 2006m. rugpjūčio 2d.,  14 val.

Gyvenamųjų namų, butų savininkai turi pateikti parduodamų gyvenamųjų namų, butų:

1) nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

2) kadastrinių matavimų bylos kopiją;

3) techninius, ekonominius duomenis;

4) įgalinimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmenui derėtis dėl gyvenamojo būsto pardavimo (savininkas – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, įgaliotas asmuo – notaro patvirtintą įgaliojimą, bendraturčių atveju – jeigu dalyvauja visi – asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, jeigu atstovaujamas bent vienas iš bendraturčių – notaro patvirtintą įgaliojimą).

Paraiškų ir pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausia paraiška (pasiūlymas).

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2006m. rugpjūčio 2d. 14 val.