Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Seimo kontrolierės vizitas

SEIMO KONTROLIERĖ VIRGINIJA PILIPAVIČIENĖ LANKYSIS ŠALČININKŲ RAJONE
Š. m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga pradeda Seimo kontrolierių vizitų regionuose programą, skirtą Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti bei plačiau informuoti gyventojus apie jų teises ir galimybes jas ginti.
Lapkričio 26 d. Seimo kontrolierė Virginija Pilipavičienė lankysis Šalčininkų rajone. Vizito metu su atsakingais savivaldybės pareigūnais Seimo kontrolierė Šalčininkų rajono gyventojams aktualiausias šios srities problemas.
10.00 val. Savivaldybės salėje (Vilniaus g. 49, Šalčininkai,II a.) V. Pilipavičienė susitiks su gyventojais, supažindins juos su Seimo kontrolierių įstaigos veikla bei funkcijomis, aptars dažniausiai gyventojų keliamas viešojo administravimo problemas.
Nuo 11 iki 13 val. 223, 224 kab. Seimo kontrolierė priims iš anksto užsiregistravusius gyventojus. Išankstinė registracija telefonu (8-380) 30169 ar el. paštu
langelis@salcininkai.lt.
Registruojantis į susitikimą reikia nurodyti vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, skundžiamą instituciją ir skundo turinį.


Skundą dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmų Seimo kontrolieriams turi teisę pateikti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, jei mano, kad buvo pažeistos jo teisės ir laisvės, pvz. jeigu pareigūnas atsisako arba vilkina spręsti jo kompetencijai priklausančius klausimus, įgaliojimus naudoja ne pagal įstatymus ar kitus teisės aktus, nepateikia atsakymo arba nesuteikia prašomos informacijos ar kitaip nevykdo arba blogai vykdo įstatymus ar kitus teisės aktus.
Pareiškėjas skundą gali atsiųsti paštu (adresu LR Seimo kontrolierių įstaiga, Gedimino pr. 56, LT-01110, Vilnius), faksu (Nr. (370 5) 266 5138) ar atnešti į Seimo kontrolierių įstaigos priimamąjį.
Konsultacijos teikiamos nemokama Seimo kontrolierių įstaigos telefono linija 8 800 22 100.


Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva kiekvienų metų gruodžio dešimtoji minima kaip Tarptautinė žmogaus teisių diena. 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinėje Asamblėjoje buvo priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kurios 60-ies metų sukaktis šiemet yra minima visame pasaulyje. Deklaracija yra tarptautinis dokumentas, įtvirtinantis pagrindines žmogaus teises ir laisves bei raginantis visas pasaulio valstybes jų laikytis.
Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai, vykdydami Konstitucijos ir įstatymo jiems suteiktus įgaliojimus, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.
Seimo kontrolierė V. Pilipavičienė tiria pareiškėjų skundus dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos bei į jos teritoriją įeinančių Vilniaus miesto, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.