Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė pratęsė vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimo terminą

Šalčininkų miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal Šalčininkų miesto vietos veiklos grupės  2014-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Remiantis Šalininkų miesto vietos veiklos grupės valdybos 2020 m. balandžio 17 d. protokolu Nr. 2 pratęsiamas vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikimo terminas pagal žemiau pateiktus kvietimus iki š. m.  gegužės 18 d. 12:00 val.

Informacija teikiama el. paštu salcininkumiestovvg@gmail.com arba tel. +370 653 47 350

ŠALČININKŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2014-2020 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Kvietimas Nr. 14

Skatinimo (informavimo, konsultavimo, mokymo ir kt.) pradėti verslą iniciatyvų palaikymas bei pagalbos jaunam verslui teikimas

Atrankos kriterijai Projektinio pasiūlymo forma

Kvietimas Nr. 15

Verslo kūrimo ir pradedamo verslo plėtojimo gebėjimų stiprinimas, bendradarbiaujant su kitomis vietos veiklos grupėmis

Atrankos kriterijai Projektinio pasiūlymo forma

Kvietimas Nr. 16

Organizuoti renginius, skirtus miesto gyventojų socialinei integracijai didinti

Atrankos kriterijai Projektinio pasiūlymo forma

Kvietimas Nr. 17

Savanorių gebėjimų, teikiant ir vystant socialines paslaugas, mokymas ir ugdymas

Atrankos kriterijai Projektinio pasiūlymo forma

Kvietimas Nr. 18

Informacijos apie socialines ir kitas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams bei tarpininkavimas šioms paslaugoms gauti

Atrankos kriterijai Projektinio pasiūlymo forma

Kvietimas Nr. 19

Pagalbos namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų plėtra

Atrankos kriterijai Projektinio pasiūlymo forma