Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pranešimas apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimą

Parengtas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentas (SPAV dokumentas).

Planavimo pagrindas:
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. T-1242 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo“;
Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-1326 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tikslų ir uždavinių patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Boleslav Daškevič, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, tel.(8 380) 51 233, faks. (8 380) 51 244.

Plano rengėjas – SĮ ,,Vilniaus planas’’, Konstitucijos pr.3, Vilnius, faks. (8 5) 211 2445. Projekto vadovas – Saulius Motieka, tel. (8 5) 211 2196, el. paštas: saulius.motieka@vilnius.lt

Pasiūlymų dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitų pateikimo tvarka:
Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, raštu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.
Informaciją apie parengtą Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano strateginio poveikio aplinkai vertinimo dokumentą teikia Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 49, Šalčininkai. Su ataskaita galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyriuje, 205 kab., Vilniaus g.49, Šalčininkai. Atsakingas asmuo - vyriausioji specialistė Barbara Skarbutovič, tel. (8 380) 30 183.
 SPAV dokumento viešas aptarimas vyks Šalčininkų rajono savivaldybės II aukšto salėje 2009 m. vasario mėn. 18 d., 10.00 val.