Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kviečiame dalyvauti programų rėmimo konkursuose

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursą bei Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo 2009 m. konkursą. Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas skirtas skatinti vaikus dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje bei sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai per vasaros atostogas. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų konkursu siekiama skatinti ir remti švietimo iniciatyvas, naujus pilietiškumo ugdymo metodus stiprinti savivaldą ir kt. Šio konkurso teikiamos tokios temos:visuomeninio ir politinio aktyvumo,demokratinių vertybių skatinimas,pilietinio ir tautinio išprusimo stiprinimas,tautinės savimonės,kraštotyros ir etninio paveldo puoselėjimas bei muziejų edukacinių programų įgyvendinimas,visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo su užsienio lietuviais skatinimas,mokinių ir jaunimo savivaldos ,vaikų ,jaunimo organizacijų stiprinimas. Prioritetinė tema-Lietuvos vardo tūkstantmetis, tolerancijois ir tarpkultūrinio dialogo skatinimas, jaunimo aktyvumo rinkimuose skatinimas. Medžiaga apie konkursus skelbiama adresais www.smm.lt ir

www.ljtc.lt . Įdomių projektų laukiame iki š. m. gruodžio 31 d.


Regina Kazarevskaja,tel.30181, el.p. r.kazarevskaja@salcininkai.lt