Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kalesninkų darželis prijungiamas prie L. Narbuto gimnazijos

Informuojame, kad Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. T-304 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti  biudžetines įstaigas“ nutarta skelbti Šalčininkų r. Kalesninkų  lopšelio - darželio reorganizavimo prijungimo būdu prie Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos sąlygų aprašą.

Reorganizavime dalyvauja Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigos (apie įstaigas duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre):

reorganizuojamas juridinis asmuo – Šalčininkų r. Kalesninkų lopšelis–darželis, kodas 191409666, adresas Bažnyčios g. 8, LT-17185 Kalesninkų k., Šalčininkų r. pasibaigiantis juridinis asmuo;

reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija, kodas 1914196664 adresas Mokyklos 4, LT-17185 Kalesninkų k., Šalčininkų r.; Šalčininkų r. Kalesninkų   lopšelio - darželio teisės ir pareigos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pereina  Šalčininkų Kalesninkų Liudviko Narbuto  gimnazijai, -  kurios pavadinimas po reorganizavimo nesikeis.

Su parengtu biudžetinių įstaigų Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos ir Šalčininkų r. Kalesninkų  lopšelio - darželio reorganizavimo sąlygų aprašo projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Kalesninkų Liudviko Narbuto  gimnazijos buveinėje (Mokyklos 4, LT-17185 Kalesninkų k., Šalčininkų r.; ), Šalčininkų r. Kalesninkų  lopšelio - darželio buveinėje (Bažnyčios g. 8, LT-17185 Kalesninkų k., Šalčininkų r.) nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse www.kalesninkudarzelis.salcininkai.lm.lt, www.narbuto.salcininkai.lm.lt bei Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje  www.salcininkai.lt

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto  gimnazijos direktorė                     Mirena Garackevič

Šalčininkų r. Kalesninkų  lopšelio – darželio direktorė                                      Olga    Šimulevič