Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija

Pranešame, kad Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2008-10-16 sprendimu Nr. T-565 „Dėl Šalčininkų miesto bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Šalčininkų miesto bendrasis planas iki 2018 metų. Bendrasis planas- tai teritorijos kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame nustatoma planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.

Planavimo pagrindas – Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2005-04-21 d. sprendimas Nr. T-863.
Planavimo organizatorius – Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, tel.8(380) 51 233, faks. 8(380) 51 244.
Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, Goštauto g. 8, Vilnius, faks. 8(5)-212-44-59. El. paštas: adm@urbanistika.lt.
Projekto vadovė – A. Kažienė, tel. 8(5)-212-02-69.

Projekto finansavimas: ES Struktūrinių fondų lėšos, Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Gauta parama iš ES struktūrinių fondų 435 420 Lt., projekto vykdytojas prisidėjo prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo ne mažiau kaip 10 proc. tai yra iki 48 380 Lt. Bendra projekto vertė 483 800 Lt.

Projekto trukmė – nuo 2006-12-18 iki 2008-06-31 d.

Projektas „Šalčininkų miesto bendrasis planas“ atitinka bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto „Techninė parama“ 5.2 priemonės „programos viešumas ir vertimas (ESF)“ tikslą – didinti visuomenės informuotumą apie Struktūrinių fondų paramą, įtraukti kuo daugiau partnerių į ES paramos planavimo ir priežiūros procesus, užtikrinti veiksmingą būsimų investicijų planavimą.