Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190) informuojame apie pradedamą rengti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos žemėtvarkos schemą (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: parengti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą M 1:50 000.
Planavimo organizatorius: Vilniaus apskrities viršininkas, Europos a. 1. LT-09308, Vilnius, tel. (8 5) 212 5132, faks. 8 5 212 6118.
Schemos rengėjas - VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzi.lt
Kviečiame rajono savivaldybės gyventojus, lankytojus ir teritorijos nekilnojamojo turto savininkus aktyviai dalyvauti schemos svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu arba faksu planavimo organizatoriui bei rengėjui.