Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Detalusis planas (Gojaus k.)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis nr.GS (7.83)-355 sudaryta 2008 m. rugpjūčio mėn. 12d. tarp Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Zojos Ivanovos bei Nadeždos Vovk.
Planavimo tikslas –žemės sklypo padalinimas į du sklypus, nekeičiant naudojimo būdo; teritorijos tvarkymo režimo, statybos reglamento nustatymas.
Planavimo organizatorius – Zoja Ivanova ir Nadežda Vovk, Ąžuolų g.6, Jašiūnų mstl., Šalčininkų rajonas.
Plano rengėjas – S.Leinarto privati firma „Barbakanas“, Dunojaus g.14, Vilnius.
Informaciją teikia: projekto vadovas Saulius Leinartas tel. (8-5) 2612933, 8687 19500 ir planavimo organizatoriai tel. 8614 19021.

 
Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei teikti pasiūlymus raštu galima plano organizatoriui ir/arba plano rengėjui. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu bus paskelbta vėliau.